Klimatizacija i ventilacija

Naša firma se bavi:

  • prodajom opreme za klimatizaciju i ventilaciju

  • projektovanjem

  • montažom klima uređaja i centralne klimatizacije i ventilacije

  • servisiranjem klima uređaja i uređaja za klimatizaciju i ventilaciju

  • popravkom klima uređaja i uređaja za klimatizaciju i ventilaciju

  • Preko 10.000 ugrađenih klima i klima sistema.

Prodajom:


Klima uređaji